Johannes Eurenius:

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan

 

Platonis Critias, Det är, Et af PLATONE beskrefet Samtal om ATLANTICA, Ifrån Grekiskan på Svenska öfersatt Af C. F. Liungberg, Fil. Gymnasist i Strengnes

 

p. 125

p. 126

p. 127

p. 128

p. 129

p. 130

p. 131

p. 132

p. 133

p. 134

p. 135

p. 136

p. 137

 

Tilökning af Platonis Critia

p. 138

p. 139

p. 140

 

Errata Typographica

p. 141

 

Back to Atlantica Orientalis Table of contents

Home            Articles