Johannes Eurenius:

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan

 

Dedicatio af Ol. Bid. Renhorn

 

Front page

 

p. i

p. ii

p. iii

p. iv

p. v

p. vi

 

Atlantica Orientalis: Företal af Carl Fr. Ljungberg, Dom-Provst i Strengnæs

Home            Articles