Johannes Eurenius:

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan

 

Företal af Carl Fr. Ljungberg, Dom-Provst i Strengnæs

 

p. vii

p. viii

p.ix

p. x

p. xi

p. xii

p. xiii

p. xiv

p. xv

p. xvi

 

Atlantica Orientalis: CAP. I. Om ISRAELS Land ATLANTICA

Home            Articles