Johannes Eurenius:

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan

 

CAP. IV. Om ELYSIO och de Saligas Land

 

p. 68

p. 69

p. 70

p. 71

p. 72

p. 73

 

CAP. V. Om AMAZONERNA eller det Folk som omgicks med Boskap

Home            Articles