Johannes Eurenius:

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan

 

CAP. V. Om AMAZONERNA eller det Folk som omgicks med Boskap

 

p. 73

p. 74

p. 75

p. 76

p. 77

p. 78

p. 79

p. 80

p. 81

p. 82

p. 83

 

CAP. VI. De förströdde SCYTHER eller Landsflyktige Israëliter

Home          Articles