Johannes Eurenius:

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan

 

CAP. III. Om HYPERBOREERNAS Namn och Land

 

p. 60

p. 61

p. 62

p. 63

p. 64

p. 65

p. 66

p. 67

p. 68

 

CAP. IV. Om ELYSIO och de Saligas Land

Home            Articles