Til venstre: Israels og Dans hovedvandringsrute, lavet ved at kombinere vidnesbyrdene fra det Gamle Testamente, Snorre Sturlasson og Thor Heyerdahl. Andre vandringsruter er ikke vist på dette kort.

 

Left: Israel's and Dan's main trek route, made by combining the testimonies of the Old Testament, Snorre Sturlasson, and Thor Heyerdahl. Other trek routes are not shown on this map.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Gammelt Anglo-Israel-kort over Israels vandringer.

 

Left: Old Anglo-Israel map of Israel's wanderings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Israels stammer i Europa idag. De indfødte folkeslag i nordvest-Europa er for det meste af israelitisk oprindelse. Andre af de indfødte folkeslag i Europa har større eller mindre israelitiske elementer, specielt fra Gads stamme gennem goterne.

 

Left: The tribes of Israel in Europe today. The native peoples of North-west Europe are mainly of Israelite origin. Other of the native peoples of Europe have larger or smaller Israelite elements, especially from the tribe of Gad through the Goths.

Velkommen til nordiskisrael.dk - Israels 12 stammer Welcome to nordiskisrael.dk - The 12 tribes of Israel