Island: Benjamins stamme

Af Mikkel Stjernholm Kragh

 

Islænderne er efterkommerne af den israelitiske Benjamins stamme.

Guds beskyttede yndling

Da Moses velsignede Israels 12 stammer, læser vi:

”Om Benjamin sagde han: Benjamin er HERRENS yndling, han bor bestandig i tryghed, den Højeste skærmer ham og bor imellem hans skrænter.” (5. Mose 33:12)

Island har således aldrig været invaderet, siden det første islandske Alting blev dannet i 930 e.Kr. Det samme kan næppe siges om noget andet europæisk folkeslag!

Den mindste af Israels stammer

Efter det 12. årh. f.Kr. var Benjamin den numerisk mindste af Israels stammer. Stammens territorium var også et af de mindste, men samtidig et af mest betydningsfulde.

Ligeledes er islænderne et af de mindste nordvest-europæiske folkeslag. De må i hvert fald være det mindste nordvest-europæiske folkeslag med deres egen selvstændige nation. (Færingerne er godt nok numerisk mindre, men er ikke selvstændige.)

 

Ovenfor: Islands flag

 

Islands mænd og kvinder af forskellig afstamning

Den norske høvding Ingolfúr Arnarson var i 874 e.Kr. den første, der bosatte sig permanent på Island. Skandinaverne, der sidenhen bosatte sig på Island, var for det meste nordmænd, men der var også danskere, svenskere og norsk-gællere blandt dem.

Genetikere fra bl.a. Oxford University har vist, at islænderne i det store og hele nedstammer fra nordiske mænd og keltiske kvinder. Disse genetikere skriver, at

”vikingerne tog talrige slaver til fange på deres togter til kyst-egnene på de britiske øer, og mange af dem blevet taget til Island. Størstedelen af disse slaver har sandsynligvis været kvinder.” (Se her.)

Benjamins mænd og kvinder af forskellig afstamning

Ligesom nutidens islændere, nedstammede Benjamins stammes mænd og kvinder også fra forskellige stammer.

Da Benjamins stamme i det 12 årh. f.Kr. var i krig mod resten af Israels stammer, blev alle de benjaminitiske kvinder dræbt, så kun 600 mænd af Benjamins stamme overlevede (se Dommerne kap. 19-21). For at Benjamins stamme kunne overleve, hentede de 11 stammer 400 unge kvinder, der var jomfruer, fra byen Jabesj i Gilead, og lod de benjaminitiske mænd tage dem til hustruer. På den måde overlevede Benjamins stamme (se Dommerne kap. 21).

Da patriarken Israel velsignede sine 12 sønner, sagde han om Benjamin:

”Benjamin, den rovlystne ulv, om morgenen æder han rov, om aftenen deler han bytte!” (1. Mose 49:27)

Denne profeti blev både opfyldt i Benjamins stamme i det 12. årh. f.Kr., såvel som ved dannelsen af Island i det 10. årh. e.Kr., fordi de er én og samme stamme.

Benjamin og Josef

Patriarken Benjamin havde kun én fuldblods-broder, nemlig Josef. Deres moder var Rakel. De 10 andre patriarker havde samme fader, men andre mødre.

Dem, der studerer Israels stammer, er praktisk talt alle enige om, at Storbritannien er af Josefs stamme, og helt præcis Efraim-grenen af Josef. (Efraim var Josefs søn.)

Et schweizisk DNA-analyse-institut, der sammenligner indfødte europæiske folkeslags DNA med antikke folk, har vist, at Storbritannien er 75% keltisk, 13% germansk[i] og 12% viking, mens Irland er 88% keltisk og 12% viking.

Islænderne, der som nævnt ovenfor er af nordisk-keltisk afstamning, er således nært beslægtede med folkene på de britiske øer. Faktisk må Island genetisk være lige så tæt beslægtet med Storbritannien som med Norge (88% viking og 12% germansk) og Danmark (60% viking og 40% germansk). (Se her.)

Benjamins og Islands beliggenhed

Da Israels 12 stammer boede i Israels land, lå Benjamins territorium omkring Jerusalem, som var hovedbyen i Benjamins territorium. Benjamin grænsede op til Efraim, Dan, Juda og Ruben.

 

Ovenfor: Israels 12 stammer på gammel-testamentlig tid.

 

Ligesom Benjamins grænsede op til Efraim, er en af Islands nærmeste naboer Storbritannien, som er Efraims stamme. Ligesom Benjamin grænsede op til Dan og Juda, har Island været en del af Kongeriget Danmark fra 1380 til 1944. Danmark består af Dans stamme gennem danerne, og Judas stamme gennem jyderne.

Benjamin og Dan

Ikke blot var Benjamin og Dan nabo-stammer, men i Bibelens lister over stamme-navne er der nogle gange også en særlig forbindelse mellem Benjamin og Dan. Når de 12 stammer bliver nævnt i Bibelen, bliver de stammer, som har fælles moder, som regel nævnt sammen. Altså Josef & Benjamin, Dan & Naftali, Gad & Aser, o.s.v. Men nogle steder bliver Dan nævnt sammen med Josef og Benjamin. I Ezekiels beskrivelse af portene på Det Ny Jerusalem, er der tre porte på østsiden:

”tre porte, den første Josefs, den anden Benjamins og den tredje Dans” (Ezekiel 48:32)

Her bliver Gad, Aser og Naftali nævnt for sig selv (Eze. 48:34).

I 1. Krønikebog nævnes Dan atter sammen med Josef og Benjamin, mens Naftali, Gad og Aser nævnes for sig:

”Israels sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.” (1. Krønike 2:1-2, min understregning)

Dette er endnu en bibelsk parallel til Islands særlige forhold til Danmark.

Adam Rutherfords bog om Island

I maj 1937 skrev Adam Rutherford, en britisk studerende udi Israels stammer, bogen Iceland’s Great Inheritance, hvori han identificerede islænderne som efterkommerne af Benjamins stamme. Ved at tælle ”de syv tider” beregnede Rutherford sig frem til, at Island ville opnå fuld selvstændighed omkring 1941.

De syv tider er 2520 år (7 x 360 år), hvor Israel, efter at have syndet, med stor sandsynlighed ville være undertrykt af andre nationer. Rutherford regnede 2520 år fra Jerusalems og Benjamins fald i 603 f.Kr. og kom til 1918 e.Kr., og 2520 år fra den endelige deportation af Benjamin i 580 f.Kr. og kom til 1941 e.Kr.

I 1918 opnåede Island selvstændighed med personalunion med Danmark.

Adam Rutherford skrev i sin bog fra 1937 (!):

”Problemernes sorte skyer samler sig hurtigt over nationerne på det kontinentale Europa og Asien, og det varer ikke længe, før det længe forudsagte frygtelige holocaust vil blive fremkaldt, men Island vil være ’den lyse plet’ på jorden, for Skaberen har arrangeret det således, at Island skal være fri for militarisme og religiøse kontroverser, for at denne lille nation kan blive et kristent eksempel for verdens store nationer. Ved Islands udfrielse vil den Almægtige vise verden, hvor meget Han elsker og bekymrer sig for en lille forsvarsløs nation, som tilbeder Ham i oprigtighed og sandhed.” (Adam Rutherford: Iceland’s Great Inheritance, s. 13)

Sikke profetiske ord fra 1937! I den engelske original-tekst bruger Rutherford i øvrigt ordet ”holocaust”!

Da Tyskland besatte Danmark i 1940, besatte Storbritannien Island. I 1941blev de britiske styrker afløst af amerikanske soldater efter aftale med det islandske hjemmestyre. I 1944 løsrev Island sig fuldstændigt fra Danmark og blev en selvstændig republik.

 

oktober 2009

 

Bibliografi

Det Gamle Testamentes Kanoniske Bøger, autoriseret ved kongelig resolution (København: Det Danske Bibelselskab, 1931)

Adam Rutherford: Iceland’s Great Inheritance (London, UK: Institute of Pyramidology, 1937)

Agnar Helgason, Sigrún Sigurðardóttir, Jayne Nicholson, Bryan Sykes, Emmeline W. Hill, Daniel G. Bradley, Vidar Bosnes, Jeffery R. Gulcher, Ryk Ward, and Kári Stefánsson: Estimating Scandinavian and Gaelic Ancestry in the Male Settlers of Iceland (The American Journal of Human Genetics, 2000)

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1287529 (6. okt., 2009)

iGENEA (Zürich, Schweiz) https://www.igenea.com/index.php?c=49a (6. okt., 2009)

 [i] iGENEA bruger ”teutonsk” og ”germanske stammefolk” som synonymer.

 

 

 

 

Hjem/Home            Artikler/Articles