En del af Gads stamme i Spanien og Portugal

Af Mikkel Stjernholm Kragh

 

En del af den israelitiske Gads stamme findes i de spanske og portugisiske nationer, der har deres oprindelse i goterne, der var af Gads stamme.

Israelitter på den iberiske halvø f.Kr.

Det er almindeligt anerkendt af dem, der studerer Israels stammer, at den iberiske halvø muligvis har sit navn fra hebræerne. Patriarken Eber (1. Mose 10:21, 24; 11:14-16) gav navn til hebræerne og derved muligvis også til den iberiske halvø.

Da Israels stammer boede i Egypten, vandrede grupper af israelitter, i særdeleshed danitter, fra Egypten til den iberiske halvø og derfra til Irland, hvis latinske navn Hibernia menes at betyde Hebræer-øen.

The Annals of Ireland by the Four Masters skriver om Danaan-stammen, som kom til Irland fra Grækenland i det 12. årh. f.Kr. Danaan’erne, eller Tuathan de Danaan, var af Dans stamme.[i]

Den amerikanske historiker E. Raymond Capt skriver:

”Ifølge ’Harmsworth Encyclopaedia’ var Cecrops (’Kalkol’ fra 1. Krøn. 2:6 og 1. Kong 5:11 – og Dardas broder) Athens mytiske grundlægger og dens første konge. Han menes at have været anfører for en gruppe hebraiske kolonister fra Egypten. Historiske optegnelser fortæller om Kalkols efterkommeres vandring mod vest langs Middelhavets kyster, hvor de grundlagde ’iberiske’ (hebraiske) handelsstationer. Én bosættelse, der nu kaldes ’Saragossa’, i Ebro-dalen i Spanien, var oprindeligt kendt som ’Zara-gassa’, altså ’Zeras borg (ell. fæstning)’. Fra Spanien fortsatte de mod vest så langt som til Irland.” (E. Raymond Capt: Missing Links Discovered in Assyrian Tablets (1985), s. 65)

Kong Salomo og kong Hiram af Tyrus udsendte talrige ”Tarshish-skibe” (1. Kong 10:22), der sejlede til mange forskellige steder, bl.a. det sydlige Spanien, der sammen med Kartago var fønikernes største koloni.[ii] Én teori er, at Tarshish er identisk med Tartessos i det syd-vestlige Spanien. Byen Cadiz i det syd-vestlige Spanien blev grundlagt af fønikerne under navnet Gadir, eller på punisk Gdr, og betyder ”mur” eller ”befæstet citadel”.[iii] Robert Alan Balaicius mener, at byen blev grundlagt af israelitter af Gads stamme.[iv]

Goterne af Gads stamme

Mere end 1500 år senere erobrede goterne det meste af den iberiske halvø. Goterne var en gruppe af germanske stammer, der var af Gads stamme.

Goterne var inddelt i to hovedgrupper: ostrogoterne og visigoterne. I år 376 e.Kr. slog visigoterne, der søgte tilflugt fra hunnerne, sig ned i romerske dele af Balkan. Da der brød hungersnød ud, valgte visigoterne Alarik til konge og udkæmpede adskillige krige mod Romerriget. I år 410 plyndrede visigoterne Rom, og i år 418 lod Romerriget visigoterne bosætte sig i Gallia Aquitania (syd-vest-Gallien) som ”forbundsfæller”. I år 475 dannede visigoterne et uafhængigt kongerige, som gradvist ekspanderede ind over den iberiske halvø.

Spaniens og Portugals gotiske arv

I år 500 omfattede det visigotiske kongerige hele Aquitania, Gallia Narbonensis (syd-Gallien), og det meste af den iberiske halvø. Efter slaget ved Vouillé i år 507 mod frankerne blev visigoternes kongerige imidlertid reduceret til den iberiske halvø.[v]

Visigoterne udgjorde ca. én tiendedel af befolkningen i deres kongerige. De var arianske kristne i modsætning til deres romanske undersåtter, der var katolikker. Omkring år 600 konverterede visigoternes kong Rakared til katolicismen og tvang visigoterne til at gøre ligeså. Samtidig blev forbuddet mod blandede ægteskaber mellem gotere og de romanske folk ophævet.[vi]

Det visigotiske kongerige på den iberiske halvø fortsatte til år 713, hvor kong Roderic (Rodrigo) blev dræbt i et slag mod muslimerne, der havde invaderet den iberiske halvø i år 711. Den visigotiske adelsmand Pelagius er imidlertid blevet givet æren for i år 718 at have påbegyndt la Reconquista af Spanien, da han slog muslimerne i et slag og grundlagde Kongeriget Asturien i det nordlige Spanien.[vii]

Det var en opfyldelse af Israels ord om Gad:

”Gad, på ham gør krigerskarer indhug, men han gør indhug i hælene på dem.” (1. Mose 49:19)

Udover visigoterne bosatte to andre germanske stammer, vandalerne og sveberne, sig også på den iberiske halvø. De var også israelitiske stammer.

En DNA-analyse af spanierne og portugiserne giver en god idé om, hvor stor en del af dem nedstammer fra goterne, og gennem dem den israelitiske Gads stamme. Det schweiziske DNA-analyse-institut iGENEA specialiserer sig i at sammenligne moderne europæiske folks DNA med antikke folkeslags DNA. iGENEAs statistikker viser, at de indfødte spaniere er 15% germanske[viii], 7% viking, 40% keltiske, 30% iberiske og 8% arabiske og berbiske, og at de indfødte portugisere er 5% viking, 70% keltiske og 25% iberiske.[ix]

I middelalderens og nutidens Spanien mente man, at adelen nedstammede fra goterne. Følgende anekdote findes i wikipedia-artiklen Goths:

”En person, der opførte sig arrogant, ville blive omtalt ’haciéndose los godos’ (’opfører sig som om han var en goter’). Af denne grund blev godos brugt som et etnisk skældsord mod europæiske spaniere i Chile, Argentina og på de kanariske øer…”[x]

Richard Kelly Hoskins, E.Raymond Capt og Robert Alan Balaicius skriver alle, at hidalgo, det spanske ord, der antyder, at man er en ”adelsmand”, faktisk betyder ”søn af goterne”.[xi]

Gad i Latinamerika

I kølvandet på Columbus’ opdagelse af Amerika i 1492 udvidede Gad sit territorium fra den iberiske halvø til Amerika’erne.

Før spaniernes komme herskede aztekerne over 371 andre indianske stammer i det centrale Mexico. Aztekerne ofrede hvert år 15.000 mennesker til deres hedenske guder og gudinder for krig og frugtbarhed. Rituel kannibalisme var også en del af deres kultur. Da Hernando Cortez gik i land i Mexico i 1519, fandt han ud af, at aztekerne var frygtede og hadede af deres indianske naboer. Cortez indgik en alliance med nogle af de indianske stammer, og i 1521 indtog han aztekernes hovedstad Tenochtitlan, jævnede byen med jorden, og grundlagde en ny kristen kultur på dens ruiner.[xii]

Historikeren Knud Helles skriver:

”Spaniernes mange grusomheder og næsten totale udslettelse af aztekernes kultur skyldes ikke mindst deres voldsomme forargelse over menneskeofringer og den tilhørende rituelle kannibalisme.” (Knud Helles, Bente Thomsen & Torben P. Andersen: Store linjer i verdenshistorien (1996), s. 101)

Måden, som spanierne erobrede land i Amerika’erne, var en opfyldelse af Mose ord om Gad:

”Om Gad sagde han: Priset være han, der skaffer plads for Gad! Han ligger som en løve og flænger både arme og hjerneskal; han udså sig en forlodsdel, thi der tilfaldt hans lod ham. Og folkets høvdinger samled sig. Han fuldbyrdede HERRENS ret og hans beslutninger sammen med Israel!” (5. Mose 33:20-21)

I dag er der, fra Mexico og Cuba i nord til Argentina og Chile i syd, nogenlunde 190 mio. hvide latinamerikanere (eller ca. 33% af Latinamerikas befolkning). De er for det meste af spansk eller portugisisk afstamning, men der er også mange efterkommere af indvandrere fra andre europæiske lande, i særdeleshed fra Italien.[xiii]

 

december 2009

 

 

Bibliografi

Bibeler

Det gamle Testamentes kanoniske Bøger, autoriseret ved kongelig resolution (København: Det Danske Bibelselskab, 1931)

Det nye Testamente, autoriseret ved kongelig resolution (København: Det Danske Bibelselskab, 1948)

Andre bøger

Robert Alan Balaicius: Uncovering the Mysteries of Your Hidden Inheritance (Mountain City, Tennessee, USA: Sacred Truth Ministries, 2001)

E. Raymond Capt: Missing Links Discovered in Assyrian Tablets (Muskogee, Oklahoma, USA: Artisan Publishers, 1985)

Knud Helles, Bente Thomsen & Torben P. Andersen: Store linjer i verdenshistorien (København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1996)

Richard Kelly Hoskins: Our Nordic Race (Lynchburg, Virginia, USA: Virginia Publishing Company, 1958)

Glenn E. Markoe: Peoples of the Past: Phoenicians (London, Storbritannien: British Museum Press, 2000)

William Norvin & Albert Olsen (red.): Gyldendals Verdenshistorie II (København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1938)

Kr. Kolding: Koldings Verdenshistorie Første Del (Aabenraa: Danskerens Forlag, 1956)

Internet-kilder

iGENEA statistikker over indfødte folkeslag https://www.igenea.com/index.php?content=49a&id=17   (13. jan., 2009)

Wikipedia-artikel Goths http://en.wikipedia.org/wiki/Goths    (22. nov., 2009)

Wikipedia-artikel Visigoths http://en.wikipedia.org/wiki/Visigoths   (22. nov., 2009)

Wikipedia-artikel White Latin American http://en.wikipedia.org/wiki/White_Latin_American    (26. nov., 2009)[i] Capt, s. 65.

[ii] Markoe, s. 95.

[iii] Markoe, s. 182-183.

[iv] Balaicius, s. 105.

[vi] Gyldendals Verdenshistorie II, s. 56; Koldings, s. 143.

[viii] iGENEA kalder dem teutoner, men bruger teutoner og germaner som synonymer.

[xi] Hoskins, s. 33; Capt, s. 186; Balaicius, s. 105.

[xii] Store linjer i verdenshistorien, s. 100.

[xiii] http://en.wikipedia.org/wiki/White_Latin_American

 

 

 

 

Hjem/Home            Artikler/Articles